ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Fat Dog Games S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27.06.2019 r. na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski s.c., przy ul. Chłodej 15 w Warszawie.

W załączeniu:

  • Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  • Projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez , pełnomocnika
  • Załącznik „liczba akcji i głosów”

FDG SA - ZWZ 27.06.19 - formularz pełnomocnictwa

FDG SA - ZWZ 27.06.19 - projekty uchwał

FDG SA - ZWZ 27.06.19 - ogłoszenie

FDG SA - ZWZ 27.06.19 - liczba akcji i głosów