ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwołanie zwyczajnego walnego
zgromadzenia na dzień 02.12.2019 R.

Zarząd No Gravity Games S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.

W załączeniu:

  • Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  • Projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez , pełnomocnika
  • Załącznik „liczba akcji i głosów”


POBIERZ

NGG SA – ZWZ 02.12.19 – formularz pełnomocnictwa


POBIERZ

NGG SA – ZWZ 02.12.19 – projekty uchwał


POBIERZ

NGG SA – ZWZ 02.12.19 – ogłoszenie


POBIERZ

NGG SA – ZWZ 02.12.19 – liczba akcji i głosów