Investor relations (PL)

DLA

INWESTORÓW

Uwaga!

Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 31.12.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 11:00 w Kancelarii Notarialnej Karolina Rak- Wrońska & Agnieszka Łabuszewska s.c. w Warszawie (00-659) przy ul. Koszykowej 53 lok. 66.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

 1. ogłoszenie
 2. projekty uchwał
 3. formularz pelnomocnictwa
 4. liczba akcji i głosów

Spółka

Spółka powstała w 2008 r. pod nazwą Site S.A. Od 2010 r. jest notowana na
alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – NewConnect.
W III kw. 2017 r. ZWZ Spółki zdecydowało o rozszerzeniu przedmiotu działalności
oraz o zmianie nazwy na Fat Dog Games S.A. W III kw. 2019 r. nazwa została
zmieniona na No Gravity Games S.A..
Obecna działalność No Gravity Games S.A. koncentruje się na wydawaniu i
portowaniu gier. Aktywność No Gravity Games S.A. jest skierowana ku
wyszukiwaniu wartościowych projektów gier komputerowych w ostatniej fazie
realizacji, wspieraniu deweloperów w ich produkcji (w tym finansowaniu), a następnie
wydawaniu gier (oraz na ich aktywnej promocji i marketingu) na platformach
cyfrowych oraz sprzedaży detalicznej na rynkach międzynarodowych. Z pomocy
Spółki skorzystać mogą zarówno grupy amatorskie, jak i profesjonalne studia.
Spółka jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z podmiotami z branży growej
oraz instytucjami otoczenia biznesu (w Polsce i za granicą), chcąc budować dla
siebie i spółek zależnych możliwości tańszego i lepszego tworzenia nowych
produktów, innowacyjnych rozwiązań oraz skuteczniejszej promocji marki, produktów
oraz firmy za granicą.

W skład Grupy Kapitałowej No Gravity Games S.A. wchodzi No Gravity Games S.A.
jako podmiot dominujący oraz spółki:

 • No Gravity Development sp. z o.o., podmiot w całości kontrolowany przez No
  Gravity Games S.A..

W skład Zarządu No Gravity Games S.A. wchodzą:

 • Aleksander Sierżęga – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Jarosław Grzechulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Kamila Kliszka – Członek Rady Nadzorczej,
 • Jakub Sergiusz Ryzenko – Członek Rady Nadzorczej,
 • Bartosz Kubacki – Członek Rady Nadzorczej,
 • Łukasz Rosiński – Członek Rady Nadzorczej.

Strategia

Działania No Gravity Games koncentrują się na realizacji opublikowanego planu wydawniczego, a także wydawaniu i portowaniu projektów (głównie na konsole), które nie wymagają istotnego zaangażowania finansowego.

Dane finansowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31
GRUDNIA 2017 R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31
GRUDNIA 2018 R.:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31
GRUDNIA 2019 R.:

Walne zgromadzenia

Uchwały:

Giełda
Notowania No Gravity Games S.A. na NewConnect
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Raportu za II kwartał 2020 r., ze
wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Walnym
Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów na WZA % akcji % głosów
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,09 16 260 000 11,09
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,19 12 000 000 8,19
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,54 9 580 676 6,54
Arionn FIZ w likwidacji  7 685 953 5,24  7 685 953 5,24
Pozostali 101 032 932 68,94 101 032 932 68,94
Razem 146 549 561 100 146 549 561 100

Animator rynku:
Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 (33) 812-84-40
fax +48 (33) 812-84-42
e-mail: bdm@bdm.com.pl
Autoryzowany Doradca:
ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.
30-741 Kraków, ul. Rączna 66 B
tel. 12 292 43 63
e-mail: abistema@abistema.pl
Instytucje rynku kapitałowego
New Connect
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Narodowy Bank Polski
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Raporty bieżące

Raporty EBI

Raporty ESPI

Kalendarium

Kontakt

Kontakt dla Inwestorów:
e-mail: contact@nogravitygames.com