Investor relations (PL)

DLA

INWESTORÓW

Treść Akordiona

Spółka powstała w 2008 r. pod nazwą Site S.A. Od 2010 r. jest notowana na
alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – NewConnect.
W III kw. 2017 r. ZWZ Spółki zdecydowało o rozszerzeniu przedmiotu działalności
oraz o zmianie nazwy na Fat Dog Games S.A. W III kw. 2019 r. nazwa została
zmieniona na No Gravity Games S.A..
Obecna działalność No Gravity Games S.A. koncentruje się na wydawaniu i
portowaniu gier. Aktywność No Gravity Games S.A. jest skierowana ku
wyszukiwaniu wartościowych projektów gier komputerowych w ostatniej fazie
realizacji, wspieraniu deweloperów w ich produkcji (w tym finansowaniu), a następnie
wydawaniu gier (oraz na ich aktywnej promocji i marketingu) na platformach
cyfrowych oraz sprzedaży detalicznej na rynkach międzynarodowych. Z pomocy
Spółki skorzystać mogą zarówno grupy amatorskie, jak i profesjonalne studia.
Spółka jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z podmiotami z branży growej
oraz instytucjami otoczenia biznesu (w Polsce i za granicą), chcąc budować dla
siebie i spółek zależnych możliwości tańszego i lepszego tworzenia nowych
produktów, innowacyjnych rozwiązań oraz skuteczniejszej promocji marki, produktów
oraz firmy za granicą.

W skład Grupy Kapitałowej No Gravity Games S.A. wchodzi No Gravity Games S.A.
jako podmiot dominujący oraz spółki:

  • No Gravity Development sp. z o.o., podmiot w całości kontrolowany przez No
    Gravity Games S.A..

W skład Zarządu No Gravity Games S.A. wchodzą:

  • Aleksander Sierżęga – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Jarosław Grzechulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Kamila Kliszka – Członek Rady Nadzorczej,
  • Jakub Sergiusz Ryzenko – Członek Rady Nadzorczej,
  • Bartosz Kubacki – Członek Rady Nadzorczej,
  • Łukasz Rosiński – Członek Rady Nadzorczej.

Działania No Gravity Games koncentrują się na realizacji opublikowanego planu wydawniczego, a także wydawaniu i portowaniu projektów (głównie na konsole), które nie wymagają istotnego zaangażowania finansowego.

Aktualny harmonogram wydawniczy Spółki.

Notowania No Gravity Games S.A. na NewConnect

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Raportu za kwartal III 2019 r., ze
wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Walnym
Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariuszaLiczba akcjiLiczba głosów na WZA% akcji% głosów
Sierżega Aleksander16 250 00011,7316 260 00011,73
Swadkowski Tomasz12 000 0008,6712 000 0008,67
Erne Ventures SA11 525 6998,3211 525 6998,32
Gdaniec Zdzisław9 580 6766,929 580 6766,92
Arionn FIZ7 685 9535,557 685 9535,55
Pozostali81 439 05358,8181 439 05358,81
Razem138 981 381135 981 381100100

Animator rynku:

Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 (33) 812-84-40
fax +48 (33) 812-84-42
e-mail: bdm@bdm.com.pl

Autoryzowany Doradca:

ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o.
30-741 Kraków, ul. Rączna 66 B
tel. 12 292 43 63
e-mail: abistema@abistema.pl

Instytucje rynku kapitałowego

New Connect
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Komisja Nadzoru Finansowego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Narodowy Bank Polski
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Kontakt dla Inwestorów:
e-mail: contact@nogravitygames.com