Investor relations (PL)

DLA

INWESTORÓW

Treść Akordiona

Spółka powstała w 2008 r. pod nazwą Site S.A. Od 2010 r. jest notowana na
alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – NewConnect.
W III kw. 2017 r. ZWZ Spółki zdecydowało o rozszerzeniu przedmiotu działalności
oraz o zmianie nazwy na Fat Dog Games S.A. W III kw. 2019 r. nazwa została
zmieniona na No Gravity Games S.A..
Obecna działalność No Gravity Games S.A. koncentruje się na wydawaniu i
portowaniu gier. Aktywność No Gravity Games S.A. jest skierowana ku
wyszukiwaniu wartościowych projektów gier komputerowych w ostatniej fazie
realizacji, wspieraniu deweloperów w ich produkcji (w tym finansowaniu), a następnie
wydawaniu gier (oraz na ich aktywnej promocji i marketingu) na platformach
cyfrowych oraz sprzedaży detalicznej na rynkach międzynarodowych. Z pomocy
Spółki skorzystać mogą zarówno grupy amatorskie, jak i profesjonalne studia.
Spółka jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z podmiotami z branży growej
oraz instytucjami otoczenia biznesu (w Polsce i za granicą), chcąc budować dla
siebie i spółek zależnych możliwości tańszego i lepszego tworzenia nowych
produktów, innowacyjnych rozwiązań oraz skuteczniejszej promocji marki, produktów
oraz firmy za granicą.

W skład Grupy Kapitałowej No Gravity Games S.A. wchodzi No Gravity Games S.A.
jako podmiot dominujący oraz spółki:

 • No Gravity Development S.A., podmiot w całości kontrolowany przez No
  Gravity Games S.A..

W skład Zarządu No Gravity Games S.A. wchodzą:

 • Aleksander Sierżęga – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Jarosław Grzechulski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Kamila Kliszka – Członek Rady Nadzorczej,
 • Jakub Sergiusz Ryzenko – Członek Rady Nadzorczej,
 • Bartosz Kubacki – Członek Rady Nadzorczej,
 • Łukasz Rosiński – Członek Rady Nadzorczej.

Działania No Gravity Games koncentrują się na realizacji opublikowanego planu wydawniczego, a także wydawaniu i portowaniu projektów (głównie na konsole), które nie wymagają istotnego zaangażowania finansowego.

UWAGA!

Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 03.07.2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00w lokalu kancelarii notarialnej Kancelaria Notarialna Karolina Rak-Wrońska & Agnieszka Łabuszewska s.c. w Warszawie (00-659) przy ul. Koszykowej 53 lok. 63.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

  1. ogłoszenie
  2. projekty uchwał
  3. formularz pelnomocnictwa
  4. liczba akcji i głosów

Uchwały:

Notowania No Gravity Games S.A. na NewConnect Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Raportu za II kwartał 2020 r., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:
Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów na WZA % akcji % głosów
Sierżega Aleksander 16 250 000 11,09 16 260 000 11,09
Swadkowski Tomasz 12 000 000 8,19 12 000 000 8,19
Gdaniec Zdzisław 9 580 676 6,54 9 580 676 6,54
Arionn FIZ w likwidacji  7 685 953 5,24  7 685 953 5,24
Pozostali 101 032 932 68,94 101 032 932 68,94
Razem 146 549 561 100 146 549 561 100
Animator rynku: Dom Maklerski BDM S.A. ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała tel. +48 (33) 812-84-40 fax +48 (33) 812-84-42 e-mail: bdm@bdm.com.pl Autoryzowany Doradca: ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. 30-741 Kraków, ul. Rączna 66 B tel. 12 292 43 63 e-mail: abistema@abistema.pl Instytucje rynku kapitałowego New Connect Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Komisja Nadzoru Finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Kontakt dla Inwestorów:
e-mail: contact@nogravitygames.com