ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 31.12.2020

Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 31.12.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 11:00 w Kancelarii Notarialnej Karolina Rak- Wrońska & Agnieszka Łabuszewska s.c. w Warszawie (00-659) przy ul. Koszykowej 53 lok. 66.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

  1. ogłoszenie
  2. projekty uchwał
  3. formularz pelnomocnictwa
  4. liczba akcji i głosów